В курсі представлені знання з елементарної хімії для полегшенного засвоєння іноземними студентами, які навчаються на підготовчому факультеті. Курс супроводжується детальними визначеннями основних хімічних понять і законів, а також ілюстративними презентаціями для поєднання візуального і слухового сприйняття навчального матеріалу.

Може буди використаний також школярами для поглиблення знань з метою підготовки до ЗНО